Včelařský kroužek při ZO ČSV – historie po současnost

Mezi léty 1960-1968 vedl včelařský kroužek pan učitel Burda, který učil tělocvik, občanskou a praktickou výuku. Na školní zahradě byl včelník se 4 včelstvy. Všechny děti ze školy seznamoval se včelařením. V kroužku bylo asi 10 dětí. V té době byl předsedou včelařské organizace předseda Národního výboru pan Josef Šimon. Členem včelařského kroužku byl i žák Antonín Smetana z Karhule. Kroužek se v roce 1968 rozpadl. Nebyl vedoucí.

V roce 1982 nastoupila do funkce ředitele Základní školy v Načeradci paní Prokopová ze Slavětína. Paní ředitelka kontaktovala přítele Lukeše, že v informačním bulletinu nabízí škola v Čerčanech úly a včelařské vybavení. Dne 1.12. 1982 byl opět založen včelařský kroužek při schůzi na „Paláci“. Vedoucím se stal Antonín Smetana, zástupcem Jiří Peška. Úly a včelařské. vybavení přivezl auty př. Smetana a Peška (5 úlů celkem v dobrém stavu,7 včelařských kukel, kuřák, kleště apod.). Včelín byl umístěn na pozemku obce u vodojemu směr k Horní Lhotě. Od školy byl dán příspěvek na oplocení v částce 3.500,-Kč. Od JZD jsme obdrželi dva betonové panely a plechovou skříň z V3S. Včelařská organizace zakoupila 3 rámkový medomet. Do včelařského kroužku se přihlásilo 27 dětí, což bylo mimo možnosti. Vybrány byly proto jen žáci ze 7., 8. a 9. třídy (16 dětí). Kroužek obětavě vedl Antonín Smetana, když nemohl, tak jej zastoupil Jiří Peška. Předsedou byl Jaroslav Lukeš. Dne 20.1.1985 ukončil svoji činnost u včelařského kroužku z osobních důvodů Antonín Smetana a nahradil jej již zmiňovaný Jiří Peška. Který v měsíci březnu 1986 Jiří Peška náhle zemřel. Jeho odchodem ztrácí ZO pracovitého a obětavého včelaře. Včelařský kroužek poté přestal pracovat. Po dlouhých jednáních se nepodařilo obnovit činnost včelařského kroužku, který tímto definitivně zanikl. Zařízení bylo nabídnuto škole Trhový Štěpánov a ostatní prostředky byly postupně prodány včelařům.

Novodobá historie se začíná psát od 23. března 2004. Založení proběhlo při ZO ČSV ve spolupráci se ZŠ a Obecním úřadem. Vedoucím se stal př. Jiří Richtr, jeho zástupcem př. František Tichý a předsedou včelařské organizace ZO ČSV př. František Richtr. Na zahájení kroužku přítomno a zapsáno 10 žáků ZŠ Načeradec. Kroužek se scházel pravidelně každý pátek od 13 hod. v klubovně ZŠ. Po dohodě s ředitelkou školy a starostou obce bylo vybráno stanoviště na školní zahradě. Na VČS 1.2.2007 oznámil př. Jiří Richtr, že ze zdravotních důvodů musí končit. Od tohoto data vede včelařský kroužek učitel Jiří Volek. Řady rozšířili i děti a mládež z Vlašimi. Schází se každý týden v učebně ZŠ v Načeradci. Pravidelně se účastní oblastních kol Zlaté včely a žáci si vedou na této soutěži velice dobře. V roce 2007 Michaela Damborská postoupila do celostátního kola, kde získala 5. místo.

Dne 15.5.2008 při příležitosti 95. výročí založení místní organizace Českého svazu včelařů Načeradec se v základní škole uskutečnilo oblastní kolo soutěže Zlatá včela. Změřit si své znalosti a dovednosti přijely do Načeradce včelařské kroužky z Ondřejova, Netvořic, Vlašimi, Cerhonic(okr.Beroun) a místní kroužek z Načeradce. Každý soutěžící musel zdolat mikroskopování, byl dotazován z včelařské praxe, na včelařské pomůcky, botaniku a musel vyplnit testy dodané ústředním včelařským výborem. Na všech byla vidět připravenost ze svých “domovských“ kroužků pod odborným vedením zkušených včelařů. Nejoblíbenější disciplínou byla včelařská praxe. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Vítězové postoupili do mezinárodního kola v Nasavrkách u Chrudimi za účastí dětí ze Slovenska a Rakouska (Michaela Damborská-Načeradec, Josef Jakoubek, Jan Kučera – Vlašim). Každý účastník mezinárodní soutěže musel vypracovat práci na téma „Moje včelařské zkušenosti“ o rozsahu nejméně dvou stran A4 + přílohy. V letošním kole r. 2013 oblastní soutěže Zlatá včela v Hrachově se dobře umístili v mladších žácích Marek Bžoch a Vít Doubek a ze starších žáků Veronika Bžochová a Karel Doubek.

V současné době, k 1.6.2013 navštěvuje kroužek 13 dětí, které začínají. Mají 2 včelstva, umístěna v areálu ZŠ. Vedoucí př.Jiří Volek se může chlubit dobrými výsledky. Všichni přejeme včelařskému kroužku hodně dalších úspěchů a radost v práci.

Sestavil ve spolupráci s vedoucími vč. kroužků a zápisů ze schůzí F. Richtr